Inleiding tot de klassieke Italiaanse letterkunde

Vakbeschrijving Inleiding tot de klassieke Italiaanse letterkunde
Collegejaar: 2014-2015
Studiegidsnummer: 5601VLK1B
Docent(en):
 • Dr. P.A.W. van Heck
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
30:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Wel Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt een aantal fundamentele kenmerken en een aantal sleutelbegrippen van de Italiaanse literatuurgeschiedenis besproken. Voorts wordt, aan de hand van een Nederlandstalige reader en van beeldmateriaal, stilgestaan bij het werk van een aantal van de belangrijkste Italiaanse schrijvers, van de dertiende tot het begin van de negentiende eeuw.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

 • Totale studielast:140 uur
 • Colleges: 26 uur
 • Zelfstudie: 112 uur
 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen.
Herkansing: Schriftelijk tentamen.

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Blackboard

Literatuur

Reader.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck

Talen