Inleiding Slavische Taalkunde

Vakbeschrijving Inleiding Slavische Taalkunde
Collegejaar: 2014-2015
Studiegidsnummer: 5641ITK1
Docent(en):
  • Dr. E.L.J. Fortuin
  • Dr. E.L. Stapert
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 2, Blok III, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
28:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus is gericht op het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. Het gaat over inzichten uit de synchrone taalkunde (zoals de fonologie en de woordenschat) en de historische taalkunde (de Indo-Europese achtergrond; de historische ontwikkeling van het Russisch). Ook wordt een overzicht gegeven van de andere Slavische talen en hun overeenkomsten en contrasten met het Russisch.

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de cursussen Taalkunde 2 (Russische taal en maatschappij) en Taalkunde 3 (moderne taalkunde). De masterfase biedt drie gespecialiseerde cursussen op het terrein van de Slavische taalkunde.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Literatuur en voorbereiding colleges, tentamen: 112 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen op basis van powerpoint presentaties en opgegeven literatuur.
Hertentamen over dezelfde stof.

Blackboard

ja

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Opmerkingen

Talen