Tutoraat eerste jaar BA CA-OS

Vakbeschrijving Tutoraat eerste jaar BA CA-OS
Collegejaar: 2014-2015
Studiegidsnummer: n.v.t.
Docent(en):
 • Drs. T.J. van Schie
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: n.v.t.
Niveau: 100
Periode: Semester 1 & 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
8:00 uur
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen/onderwerpen zullen in het eerste jaar BA centraal staan:

 • Reflectie op studiekeuze: Waarom wil ik antropologie studeren?
 • Aandacht voor studievaardigheden: Hoe leer ik?
 • Portfolio-opdracht: Wat heb ik geleerd en wat kan ik ermee?

Rooster:

 • 24 september 2014: Een werkgroepbijeenkomst onder begeleiding van Thijs Jan van Schie, Kim van Drie, Floor Hendriks en Nikkie Buskermolen. [ Studenten zijn reeds ingedeeld in werkgroepen in het kader van eerstejaarsvakken OOSP en CV. ]
  Locatie: werkgroep-zalen zoals aangegeven in het kader van OOSP.

 • 13 oktober 2014, 15-17 uur: Eerste plenaire bijeenkomst over studiekeuze en studievaardigheden
  Locatie: zaal 1A20, FSW

 • Februari – maart: Tijdens “Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken”: Reflectieopdracht – Interview met een expert (inleveren 28 mei)

 • Februari – maart: Gekoppeld aan werkgroepenreeks van “Sociaalwetenschappelijk onderzoek in praktijk” – Werkgroepbijeenkomst met opdracht: soc. wetensch. onderzoek bij maatschappelijke organisaties (inleveren 28 mei)

 • 28 mei 2014 – Gekoppeld aan werkgroepenreeks van “Het academisch debat”: Reflectieopdrachten + vooruitblik op het tweede jaar

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Tijdens de bijeenkomsten worden opdrachten opgegeven die naar behoren dienen te worden uitgevoerd. Deelname wordt aan alle CA-OS studenten sterk aangeraden.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Drs. Thijs Jan van Schie, t.j.van.schie.2@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3852.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanservicefsw .

Talen