Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)

Vakbeschrijving Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)
Collegejaar: 2014-2015
Studiegidsnummer: 4061FVLP1
Docent(en):
  • Dr.ir. S.J.T. van Noort
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 100
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
38:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Dit inleidend college behandelt de thermodynamische en moleculaire basis van de moderne biofysica. In wekelijkse colleges van 2 uur zal de nadruk zal liggen op een kwantitatieve beschrijving van vraagstukken uit de biologie. Speciale nadruk zal liggen op het gedrag van polymeren zoals DNA en eiwitten.
Onderwerpen:
• Fundamenten biologie, samenstelling van de cel
• Kansberekening en Boltzmann
• Informatie en diffussie
• Frictie, dissipatie en stroming
• Entropie en temperatuur
• Entropische krachten
• Speciale eigenschappen van water

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstudie, (online) huiswerk (Blackboard).

Literatuur

Biological Physics: Energy, Information, Life, Philip Nelson, ISBN 0716798972 (Aanschaf verplicht; Dit boek wordt ook gebruikt bij Physics of Life – From Motors to Nerve Pulses)

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk tentamen en quizes op Blackboard. Het eindcijfer wordt berekend volgens: eindcijfer = max(tentamen, 0.7*tentamen + 0.3*quiz)

Voorkennis

Elementaire wis- en natuurkunde, optica en kinetische theorie.

Meer info Contactgegevens docent: Dr.ir. J.van Noort (John)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig). Blackboard UL

Talen