Statistical computing with R

Vakbeschrijving Statistical computing with R
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4373STCWRY
Docent(en):
  • Maarten Kampert Msc
  • Prof. dr. Richard Gill
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 400
Periode: Semester 1, Blok II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English page.

Talen