Relativistic Electrodynamics

Vakbeschrijving Relativistic Electrodynamics
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4062RELEL
Docent(en):
  • Dr. A. Silvestri
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 3.0
Niveau: 300
Periode: Semester 2
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Admission Requirements

First 3 semesters of the Bachelor Programme plus Classical Electrodynamics

Description

Op basis van het relativiteitsbeginsel, en de daaruit afgeleide speciale relativiteitstheorie, bespreken we de relativistische beschrijving van het elektromagnetische veld en de bijbehorende transformaties.
Onderwerpen:
• Impuls van het elektromagnetische veld.
• Speciale relativiteitstheorie:
• Relativiteitsbeginsel & Lorentztransformatie;
• Relativistische dynamica;
• De transformatie van het elektromagnetische veld.

Course objectives

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Hoorcollege en werkcollege

Course load

Assessment method

Naast het hoorcollege is er een werkcollege, en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Blackboard

To have access to Blackboard you need a ULCN-account.Blackboard UL

Reading list

Introduction to Electrodynamics D.J. Griffiths, Prentice Hall, derde druk,1999 (eerdere drukken zijn toegestaan); ISBN 0-13-481367-7

Contact

Contactgegevens Docent:Dr. A.Silvestri (Alessandra)

Talen