Basiswiskunde

Vakbeschrijving Basiswiskunde
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 40211BW06
Docent(en):
  • Drs. F.J.A. Jacobs
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 1
Niveau: 100
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
33:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dhr. Drs. F.J.A. Jacobs
Email: f.j.a.jacobs@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basiswiskunde heeft als doel alle studenten op een gelijkwaardig wiskundeniveau te brengen aan het begin van hun bachelor. In vier hoorcolleges van ieder 2 uur worden basisbegrippen uit de wiskunde behandeld. Tijdens de aansluitende werkcolleges worden opdrachten gemaakt waarin met de begrippen geoefend wordt. Afhankelijk van de wiskunde-voorgeschiedenis van de student zullen er naast herhalingen van bekende methoden ook nieuwe wiskundige methoden worden behandeld en geoefend. De stof wordt getoetst met een tentamen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een inleiding in de betekenis van wiskunde voor de biologie; het oefenen van wiskundige technieken en algebraĆÆsche vaardigheden welke van belang zijn voor het doorlopen van een bachelor opleiding biologie.

Eindtermen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraadsvergelijkingen, stelsel vergelijkingen, differentiƫren.

Rooster

Zie rooster BLOK 1.
Hoorcolleges van 9 tot 11:00, werkcolleges van 11:30 tot 16:30.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints en opdrachten.

Literatuur

Het boek Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 978-90-430-1673-5 bevat de stof die in de colleges behandeld wordt. Het boek is niet verplicht, maar wordt aangeraden als naslagwerk en voor extra oefenstof.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Talen