Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbeheer

Vakbeschrijving Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbeheer
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 40216EB14
Docent(en):
  • M.J.D. Hooykaas MSc
  • Dr. T.J. de Jong
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 2
Niveau: 200
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
48:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Co├Ârdinator: M.J.D. Hooykaas Msc
Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten werken een vraagstelling uit, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Studenten introduceren in biologisch onderzoek. De nadruk ligt op een heldere vraagstelling, gegevens die de vraag beantwoorden en op de toepassing van statistiek. Studenten maken kennis met projectmatig werken.

Eindtermen:
De student kan een onderzoek zo opzetten dat de resultaten ook statistisch te toetsen zijn. Daarnaast kan de student de resultaten verwerken tot een heldere presentatie.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Tijdens een inleidend college wordt het project geïntroduceerd en worden tips gegeven voor het maken en houden van een heldere presentatie. Elk mini-onderzoek wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Toetsing

Individuele beoordeling op basis van inzet en eindresultaat.

Blackboard

Onderwerpen en achtergrondmateriaal staan op Blackboard.

Literatuur

Gebruik van Holmes, Moody & Dine Research methods for the biosciences. Oxford UP. 2e editie.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Talen