Zoologie en Ontwikkelingsbiologie

Vakbeschrijving Zoologie en Ontwikkelingsbiologie
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4022ZOB09
Docent(en):
 • Dr. A. Haramis
 • Prof.dr. M.K. Richardson
 • Dr. C. Tudorache
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
57:00 uur
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Alleen studenten die bereid zijn om deel te nemen aan snijpractica mogen zich inschrijven (bij snijpractica wordt gebruik gemaakt van niet-levend materiaal, m.u.v. vroege kippenembryos).

Contact

Coordinators: Dr. A. Haramis
Email: a.haramis@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de eerste jaars cursus Biologie van het Organisme – Dier. De mens als terrestisch- en de vis als waterorganisme staan centraal, maar we beginnen met een overzicht van fylogenie van vertebraten. In ontwikkelingsbiologie besteden we aandacht aan toegepaste (b.v. klinische) embryologie, inclusief geboorteafwijkingen.
Belangrijke levensfuncties waarmee een organisme zich in zijn milieu handhaaft (waarneming, voedselverwerking en stofwisseling, ademhaling en circulatie, homeostasis, immunologie, endocrinologie, reproductie) en de structuren van de betrokken organen worden bestudeerd. Stress wordt bestudeerd als een voorbeeld van hoe verstoringen in functioneren kunnen leiden tot ziekten. De cursus wordt uitgebreid met gastcolleges van diverse deskundigen.
De cursus omvat ca. 30 uur (werk)colleges, 11 halve dagen practicum, 4 halve dagen literatuurstudie. De practica zijn bedoeld als ondersteuning van de colleges en omvatten: vergelijkend skeletonderzoek, dissectie van de rat, functioneel-morfologisch onderzoek aan beenvissen, embryonale ontwikkeling van de kip.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verwerven van fundamentele en toegepaste kennis van de ontwikkeling van gewervelde dieren en van structuren en hun functies bij volwassen gewervelde dieren inclusief de mens.

Eindtermen:

 • Kennis van de anatomie van vissen en zoogdieren inclusief de mens
 • Kennis van vorm-functie relaties bij gewervelde dieren
 • Kennis van de belangrijkste fysiologische systemen van vissen en zoogdieren
 • Kennis van geboorteafwijkingen

Rooster

Van 28 september 2015 tot en met 23 oktober 2015, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum, computerondersteund onderwijs, zelfstudie

Toetsing

Tentamen, beoordeling practica

Blackboard

Colleges worden op Blackboard geplaatst

Literatuur

 • Aanbevolen: Principles of Development by Cheryll Tickle and Lewis Wolpert. 4e editie, Publication Date: December 1, 2010 | ISBN-10: 0199554285 | ISBN-13: 978-0199554287 | Publisher : Oxford
 • Campbell, Reece, Biology, 9th ed.
 • Colleges op blackboard
 • Eigen aantekening studenten

Aanmelden

Via USIS en enrollen in Blackboard

Talen