School Psychology

Vakbeschrijving School Psychology
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 6463PS007
Docent(en):
  • Dr. C.K.K. Zanolie
  • Dr. H.H. Boelens
  • Prof.dr. W.C.M. Resing
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 10
Niveau: 400
Periode: Semester 1 / 2, Blok II, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
36:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Talen