Inleiding Kansrekening

Vakbeschrijving Inleiding Kansrekening
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4081INLKA
Docent(en):
  • Prof.dr. W.T.F. den Hollander
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 100
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
55:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Doel van het vak is inzicht en begrip te ontwikkelen voor structuren waar onzekerheid een rol speelt. De deelnemers maken zich basisvaardigheden in de kansrekening eigen. In de eerste helft betekent dit vooral het werken met kansverdelingen en stochastische variabelen; hierbij komen onder andere de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling aan bod. In de tweede helft wordt het onderwerp Markov ketens behandeld.

Leerdoel
Het kunnen hanteren van wiskundige modellen voor (eenvoudige) situaties waar onzekerheid of toeval bepalend zijn.

Werkvorm
Hoorcollege en werkgroep
Voorkennis
Analyse 1
Literatuur
“Probability: An Introduction” van Geoffrey Grimmett en Dominic Welsh, Second Edition, Oxford University Press. (Let op: wij gebruiken de tweede editie. Deze is verkrijgbaar vanaf najaar 2014).
Vakcode TUD
TW1080
Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen of vijf toetsen verspreid over het semester
Tentaminering UL
Schriftelijk tentamen en opdrachten

Links
Blackboard TUD
Blackboard UL

Talen