Klanken van de wereld

Vakbeschrijving Klanken van de wereld
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 5731KKVDW
Docent(en):
 • Dr. M.G. Kossmann
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I, II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
31:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen: medeklinkers, klinkers, toon.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een vierledig doel:

 • het leren produceren van spraakklanken
 • het leren herkennen van spraakklanken
 • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken
 • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Rooster

Collegerooster

Eerst één uur gezamenlijk college. Daarna worden de studenten in groepen ingedeeld. Er zijn 2×2 oefensessies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met oefensessies.

Studielast

 • Totaal 140 uur (5 EC)
 • Colleges: 13×2= 26 uur
 • Tentamens 5 uur
 • Literatuur 109 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met kort mondeling gedeelte; tussentoets halverwege het semester.
Tussentoets: 30% (kan herkanst worden)
Eindtentamen 70%
Herkansing: alleen over eindtentamen.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Opgave tijdens college.

Aanmelding

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Inschrijven voor dit vak via uSis

Contact

Dr. M.G. (Maarten) Kossmann

Opmerkingen

Er wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1 uur oefensessie. Na een algemene inleiding worden de volgende categorieën klanken achtereenvolgens behandeld: plosieven, fricatieven, nasalen, klinkers, lateralen, r-klanken, ejectieven, implosieven, approximanten, dubbele plosieven en click-klanken. Er is vanaf de eerste les veel aandacht voor toon.

Talen