Neurolinguïstiek

Vakbeschrijving Neurolinguïstiek
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 5512V2018
Docent(en):
 • Prof. dr. N.O. Schiller
 • O. Kepinska MA
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Inleidend college over de representatie van taal in de hersenen, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: neuroanatomie, afasie, taalstoornissen bij kinderen, neurocognitieve methodieken (ERP, fMRI), en eventueel tweetaligheid en gebarentaal.

Leerdoelen

Studenten moeten na afronding van deze cursus over basiskennis beschikken ten opzichte van stoornissen tijdens de taalverwerving, taalbegrip en taalproductie als mede de belangrijkste neurolinguïstische bevindingen en theorieën op deze gebieden.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • totale studielast: 140 uur (5 EC)
 • uren die aan het volgen van college worden besteed: (4 uur p.w. x 7 weken =) 28 uur
 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens met gesloten vragen (multiple choice). Beide deeltentamens moeten voldoende worden gemaakt.

Herkansing van dezelfde deeltoetsen op moment van herkansing.”

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

David Kemmerer (2015), Cognitive Neuroscience of Language, New York, NY: Psychology Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.

Talen