Traject gebonden keuzeruimte Taalbeschrijving I

Vakbeschrijving Traject gebonden keuzeruimte Taalbeschrijving I
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer:
Docent(en):
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 0
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij Taalbeschrijving hebben de studenten de volgende opties:

  • de keuzevakken voor Taalbeschrijving, zie de lijst Keuzevakken
  • colleges bij taal- en cultuuropleidingen in Leiden – een samenhangend pakket van taalverwerving, taalkunde en/of cultuur, zie het minoren aanbod
  • colleges die verplicht zijn binnen de andere trajecten, zie de lijst Tweedejaarsvakken Taalwetenschap

Talen