Art and Power I: Artistic Propaganda

Vakbeschrijving Art and Power I: Artistic Propaganda
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer:
Docent(en):
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode:
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
35:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Talen