Celfysiologie

Vakbeschrijving Celfysiologie
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 40212CF15
Docent(en):
  • Dr.ir. E.J. v.d. Zaal
  • Ing A.J.G.Regensburg-Tuink
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 200
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
56:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr.ir. E.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Celfysiologie richt zich op de elementaire fysisch-chemische processen die kenmerkend zijn voor een levende cel. Speciale aandacht voor transport van kleine moleculen en ionen over membranen (al dan niet actief, invloed van membraanpotentiaal, osmose) en voor de processen rondom de energievoorziening van de cel, in het bijzonder de fotosynthese (protonengradiënten, redoxreacties, energie-gekoppelde reacties, fotochemie). In aansluitende practica en werkgroepen wordt de stof nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het onderdeel celfysiologie legt een basis voor het begrijpen van de meest essentiële fysisch-chemische kenmerken van een levende cel.

Eindtermen:
Deelnemers zijn in staat om een logische argumentatie aan te voeren wat betreft het verloop van transport en diffusieprocessen en van (bio)chemische reacties en hebben zodoende inzicht in de basisvoorwaarden voor het leven.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen en practica (onderdelen Basispracticum 2)

Toetsing

Kennis van de bij colleges, practica en werkgroepen behandelde stof wordt door middel van een schriftelijk tentamen getoetst. Bij de tentamenstof Celfysiologie horen dus ook de onderdelen van het Basispracticum 2 die op het vak Celfysiologie betrekking hebben.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges en werkgroepvragen worden op blackboard geplaatst.

Literatuur

Campbell & Reece, “Biology” (10th ed.) en syllabus Celfysiologie

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Talen