Algebra 1

Vakbeschrijving Algebra 1
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4081ALGB1
Docent(en):
  • dr. Marco Streng
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
55:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen zoals gehele getallen, permutaties, symmetriegroepen en restklassen, geabstraheerd en geünificeerd in het begrip “groep”. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.
Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieën, groepshomomorfismen, groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten en quotiënten van groepen, abelse groepen.

Het college bouwt voort op de colleges van het eerste semester. Met
name het vak Wiskundige Structuren is essentieel. Het helpt om de
vakken Caleidoscoop en Lineaire Algebra 1 gevolgd te hebben.

Werkvorm
2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege.

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten.

Literatuur
syllabus Algebra 1 van prof. dr. P. Stevenhagen.

Code TUD
TW1060

Links
Homepage

Talen