Inleiding statistiek

Vakbeschrijving Inleiding statistiek
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4082INLST
Docent(en):
  • prof. RIchard Gill
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1 / 2
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Dit vak geeft een inleiding in de mathematische statistiek. Het schatten van kansverdelingen en het toetsen van hypotheses staan centraal. Ook wordt aandacht besteed aan het lineaire model.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum

Voorkennis
Inleiding Kansrekening

Verplichte literaruur
Verplicht tekstboek

Vakcode TUD
TW2080

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links
Website
Blackboard UL

Talen