Opdracht (Essay)

Vakbeschrijving Opdracht (Essay)
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Dr. H.J. Hoogeboom
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 1
Niveau: 300
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Het volledige minorprogramma wordt afgesloten met een afrondende theoretische (essay) of praktische opdracht.

Talen