Language & Communication

Vakbeschrijving Language & Communication
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 5513K1012
Docent(en):
  • Prof.dr. C.C. Levelt
  • Prof.dr. N.O. Schiller
  • Dr. K. Riebel
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 3
Niveau: 400
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Leerdoelen

Studenten die deze module afgerond hebben: – hebben kennis opgedaan over recente theorieën en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van taal, de psycholinguistiek en de neurolinguistiek. – hebben kennis opgedaan over recente theorieën en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van vergelijkend cognitie-onderzoek. – hebben kennis opgedaan over communicatiesystemen van mensen en dieren en de ontwikkeling daarvan – begrijpen het verschil tussen taal en communicatie, en de interacties tussen taal en communicatie – hebben kennis over bepaalde experimentele methoden en modellen – begrijpen de verschillen en overeenkomsten tussen vocaal leren door mensen en dieren.

Beschrijving

Deze cursus behandelt experimentele en vergelijkende analyses van cognitie op het gebied van taal en communicatie bij mensen en dieren. Speciale aandacht gaat uit naar experimenteel onderzoek naar het menselijk taalvermogen en naar recent vergelijkend onderzoek naar zebravinkenzang en menselijke spraak.

Literatuur

Artikelen

Toetsing

2-3 korte toetsen (‘dagtoetsen’), actieve deelname aan de discussies en de colleges, en korte presentatie en 1 A4 paper.

Talen