Continue Wiskunde 1

Vakbeschrijving Continue Wiskunde 1
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4081CWSK1
Docent(en):
  • dr. J.H. Evertse
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 3
Niveau: 100
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
52:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

VWO wiskunde B

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de analyse behandeld.
De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van VWO-stof. Ter sprake komen onder meer limieten, continuiteit, differentiaalrekening met toepassingen, en andere onderwerpen als de tijd dat toelaat.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen van 2 uur en wekelijks huiswerk inleveren.
Het tentamen telt voor 90% mee, en het huiswerk voor 10%.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079

De 7e editie is nog steeds bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via Usis Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Continue Wiskunde 1

Talen