Lineaire Algebra voor informatici 1 I&E

Vakbeschrijving Lineaire Algebra voor informatici 1 I&E
Collegejaar: 2015-2016
Studiegidsnummer: 4031IELAI
Docent(en):
  • Dr. R.S. de Jong
Voertaal: Engels
Blackboard: Nee
EC: 3
Niveau: 100
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
31:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Lineaire Algebra I&E 1

Toegangseisen

Wiskunde B kennis op VWO-niveau

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de lineaire algebra behandeld. Aan de orde komen: vectoren, stelsels lineaire vergelijkingen en de oplossingen daarvan, matrices, rijreductiemethode, matrices als lineaire afbeeldingen, inverteerbare matrices.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informatica- en economiestudie benodigde basiskennis lineaire algebra bij te brengen.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Eens per week een ge√Įntegreerd hoor-/werkcollege van 4 uren.

Toetsing

Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Verder moet er regelmatig huiswerk worden ingeleverd. Het tentamen telt voor 85% en het huiswerk voor 15%.

Blackboard

Voor dit college wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

M. de Gee, Wiskunde in werking, deel 1. Epsilon Uitgaven, deel 48.
ISBN 978-90-5041-140-0

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven Activiteitencodes te vinden via de facultairewebsite

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Zie blackboard.

Talen