Lineaire algebra 2

Vakbeschrijving Lineaire algebra 2
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4082LIAL2
Docent(en):
  • Dr. R.M. van Luijk
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1
  • Geen Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte, inproducten, Hilbert ruimte, en het spectrum van een operator (endomorfisme). Twee hoogtepunten van het college zijn Jordan’s normaalvorm, die operatoren op een eindig dimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo’n operator unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Werkvorm

Hoor- en werkcollege

Voorkennis

Lineaire algebra 1, wiskundige structuren, complexe getallen.

Literatuur

Syllabus “Linear algebra 2” van Michael Stoll

Wijze van tentaminering

Schriftelijk tentamen en een aantal huiswerkopdrachten.

Vakcode TUD

TW2010

Links

collegepagina

Talen