Inleiding statistiek

Vakbeschrijving Inleiding statistiek
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4082INLST
Docent(en):
  • Prof. dr. A. van der Vaart
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1 / 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

De mathematische statistiek richt zich op het modelleren van toevalsprocessen en het analyseren van data met behulp van kansmodellen. In dit vak bespreken we de basisconcepten schatters, toetsen en betrouwbaarheidsintervallen, en algemene principes om deze af te leiden en op kwaliteit te onderzoeken. We bouwen hier voort op de basisbegrippen uit Inleiding Kansrekening.
Ook komen enkele concrete statistische procedures aan de orde.

Werkvorm

Hoorcollege, werkcollege en enkele computeropdrachten

Voorkennis

Inleiding Kansrekening

Verplichte literaruur

Fetsje Bijma, Marianne Jonker, Aad van der Vaart: Inleiding Statistiek. Epsilon Uitgaven.
Liefst tweede druk, 2016.

Vakcode TUD

TW2080

Tentaminering

Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links

Blackboard UL

Talen