Statistical learning theory

Vakbeschrijving Statistical learning theory
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4433STLT4Y
Docent(en):
  • Dr. T.A.L. van Erven
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 4
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English page.

Talen