Mathematical Methods of Physics

Vakbeschrijving Mathematical Methods of Physics
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4062MMP63
Docent(en):
  • Dr. R.J. Kooman
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 300
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
58:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Analyse 1(NA) en 2(NA), Lineaire Algebra 1(NA) en 2(NA)

Beschrijving

In het college Wiskundige Methoden van de Natuurkunde wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen uit de algebra of meetkunde die in natuurkundige contexten kunnen worden toegepast

Leerdoelen

• Groepen en homomorfismen
• Representaties van eindige groepen
• Toepassingen op symmetriegroepen
• Lie-algebra’s en representaties van SO(3)
• Tensoren
• Tensorvelden en het begrip differentieerbare variëteit
• Covariante afgeleide en parallelle verplaatsing
• Geodeten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen
Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld. Ook is hier het collegedictaat met opgavenbundel te downloaden.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Er is een collegedictaat en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload.

Contactgegevens docent:

Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de variatieruimte van de bacheloropleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde.

Talen