Optimalisering (Besliskunde 1)

Vakbeschrijving Optimalisering (Besliskunde 1)
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4082OPTIM
Docent(en):
  • dr. ir. L.J.J. van Iersel (TUD)
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Vele problemen in de wiskunde en in de praktijk kunnen worden gemodelleerd als optimaliseringsproblemen. Onderwerpen die aan bod komen in dit vak zijn:
Inleiding optimalisering, convexiteit.
Modelleren.
Lineair optimaliseren: Simplexmethode, dualiteit.
Primaal-duaal algrotime.
Netwerkoptimalisering: kortste pad, max flow, bomen, matroiden.
Geheeltallig programmeren: Totaal unimodulaire matrices, Branch-and-bound, Gomorysneden.
Analyse van algoritmen en complexiteit.
Benaderingsalgoritmen.

Tentaminering

Er is een deeltentamen en een eindtentamen.

Het eindcijfer word als volgt bepaald:
0.3 x deeltentamencijfer + 0.7 x eindtentamencijfer
Onder de voorwaarde dat het eindtentamencijfer tenminste 5.0 is. Anders telt het eindtentamencijfer als eindcijfer.

Het deeltentamencijfer blijft geldig gedurende het lopend academisch jaar.

Verplichte literatuur

Christos H. Papadimitriou, Kenneth Steiglitz. “Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications, Inc. Mineola, NY, 1998. Paperback. Dit boek is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Vakcode TUD

TW2020

Voorkennis

Lineaire Algebra 1, Analyse 2

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en huiswerkopgaven

Contacturen

4 uur per week

Links

Blackboard TUD
Course Base TUD

Talen