Statistical computing with R

Vakbeschrijving Statistical computing with R
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 4433STCR6
Docent(en):
  • Maarten M.D. Kampert Msc
  • Vincent J.C. Buurman Msc
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 400
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen