Research Project Chemistry

Vakbeschrijving Research Project Chemistry
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Dr. M.E. Kuil
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 20-60
Niveau: 600
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Introduction

Compulsary component of the master programme Chemistry

Pre-requisite

Acceptance in the master programme Chemistry

Description

Research Project Chemistry

Assessment method

Written report, private and public presentation of the master thesis (major project only)

Background information

Our Principle Investigators

Enrollment

Admission to our master programme

Talen