Seminarium & Onderzoek

Vakbeschrijving Seminarium & Onderzoek
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4032SEMO3
Docent(en):
  • Dr. E. Larios/Vargas
  • Dr. W.A. Kosters
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 3.0
Niveau: 200
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Beschrijving

Bij dit vak leren studenten hoe ze onderzoek kunnen doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden.
Bij de colleges worden onderwerpen als het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld.

Tijdens het semester worden (eigen) opgaven gebruikt van andere vakken, zoals Programmeertechnieken, Kunstmatige intelligentie en Operating systemen, en wordt de aanpak daarvan systematisch bestudeerd (1).
Ook het vak Statistiek speelt hierbij een rol.

Studenten krijgen daarnaast in groepjes van twee een artikel (paper).
Er wordt aan het begin van het semester gekozen uit een grote lijst.
Er moet vervolgens een samenvatting van twee pagina's gemaakt worden, in een voorgeschreven formaat; deze wordt net zo vaak verbeterd tot de docenten het voldoende vinden (2). Tegen het eind van het semester moet een korte presentatie over het artikel gegeven worden (3).

Als de drie genoemde punten voldoende zijn gedaan, heeft de student het vak behaald.

Talen