Clinical Child and Adolescent Psychology

Vakbeschrijving Clinical Child and Adolescent Psychology
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6463PS006
Docent(en):
  • Prof.dr. C.J. Rieffe
  • Dr. A.C. Miers
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 10.0
Niveau: 400
Periode: Semester 1 / 2, Blok I, III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
280:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels

Talen