Biochemie voor Informatica & Biologie

Vakbeschrijving Biochemie voor Informatica & Biologie
Collegejaar: 2016-2017
Studiegidsnummer: 4031IBBCH
Docent(en):
  • mw. Ing.A.J.G. Regensburg-Tuink
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6.0
Niveau: 200
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
151:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: mw. Ing. A.J.G. Regensburg-Tuink
a.j.g.regensburg

Beschrijving

Op basis van een aantal basale biochemische principes komen belangrijke biochemische technieken aan de orde. Klassieke en moderne technieken van eiwitzuivering worden toegepast. De kinetiek van een enzym wordt met spectroscopische technieken bestudeerd. M.b.v. affiniteits-zuivering en immunodetectie wordt de interactie bestudeerd van in E. coli tot expressie gebrachte eiwitten. De resultaten van de experimenten worden mondeling (Powerpoint presentatie) en schriftelijk (verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel) gepresenteerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Dit practicum beoogt het aanleren van basisvaardigheden voor experimenteel biochemisch werk, en het verschaffen van inzicht in de structuur en functie van macromoleculen.

Eindtermen:
De student heeft door middel van basale biochemische technieken inzicht verkregen in de structuur en functie van macromoleculen.

Rooster

Van 30 januari tot en met 24 april 2017, zie Blackboard voor detailrooster

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, zelfstudie

Toetsing

Verslag, schriftelijke toetsen, presentatie

Blackboard

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Blackboard

Literatuur

Syllabus, wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

Via USIS en daarna inschrijven op Blackboard

Talen