Seminar BA-werkstuk

Vakbeschrijving Seminar BA-werkstuk
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 5813VSE
Docent(en):
 • Dr. R.A.M. Honings, cursuscoördinator
 • Dr. J. Caspers
 • Dr. M.E.W. Broers
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 0
Niveau: 400
Periode: Semester 2, Blok III, IV
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Het scripsieseminar is bedoeld voor derdejaars studenten die met hun BA-werkstuk bezig zijn en die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend. Studenten kunnen kiezen uit:

 • Nederlandse taalkunde
 • Nederlandse letterkunde
 • Vaderlandse geschiedenis
 • Nederlandse kunstgeschiedenis

Leerdoelen

Zie bij het BA-eindwerkstuk

Rooster

Een scriptieseminar kent een aantal bijeenkomsten met je BA-werkstukbegeleider die globaal over het jaar zijn verdeeld. Al in december wordt een eerste informerende bijeenkomst belegd.

Onderwijsvorm

 • Bijeenkomsten met de begeleider
 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De tijd die studenten besteden aan deelname aan het scriptieseminar (inclusief voorbereiding) maakt deel uit van het aantal uren dat beschikbaar is voor het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

Toetsing

N.v.t.

Blackboard

Het scriptieseminar zal worden ondersteund door een Blackboard.

Literatuur

Afhankelijk van het te volgen seminar. Wordt in overleg met de student opgegeven.

Aanmelden

Alle studenten die in 2017-2018 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2017 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen aan de studiecoördinator, I. Zagar, met een cc aan de specialisatiedocent:

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Studenten kunnen contact opnemen met de studiecoördinator, I. Zagar.
Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

In de zomer worden er geen werkstukken meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).

Talen