Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vakbeschrijving Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6461PS005
Docent(en):
 • Prof.dr. J.D. Blom
 • Prof.dr. J.F. Brosschot
 • Prof.dr. B.M. Elzinga
 • Prof.dr. A.W.M. Evers
 • S.D. Huisman
 • Dr. V.R. Janssen
 • Prof.dr. P. Spinhoven
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
38:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Wel Exchange
 • Wel Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

IBP students, see Personality, Clinical Health Psychology

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en therapie van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

 • Verwerven van kennis over diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie, van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag;
 • Verwerven van basale kennis rond de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;
 • Ervaring opdoen met het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma en het presenteren van informatie.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur (weblectures beschikbaar)
8 werkgroepen van 2 uur (aanwezigheid verplicht).

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen dat bestaat uit circa 90 twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer).
De werkgroepen worden afgesloten met een werkgroepcijfer (30% van het eindcijfer).

Het werkgroepcijfer wordt opgebouwd uit 0,25huiswerkopdrachten, 0,25 presentatie en 0,5*eindpaper.

De literatuur voor het tentamen is het volledige ‘Custom Published Book’ (Introduction to Personality, Clinical and Heatlh Psychology, 2015, Leiden University) en de slides van de colleges. Het boek van K. Pryor en de syllabus zijn geen onderdeel van het tentamen.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude .

Literatuur

In deze cursus wordt een Custom Edition Book gebruikt, dat samengesteld is uit hoofdstukken van drie verschillende boeken. De titel van dit samengestelde boek is:
Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology (4th edition). Leiden, Leiden University. ISBN 9781308577418.

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

Syllabus beschikbaar via Blackboard

Contact

Talen