Artificial Intelligence and Neurocognition

Vakbeschrijving Artificial Intelligence and Neurocognition
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6463PS020
Docent(en):
  • Dr. F. v.d. Velde
  • Drs. R.E. de Kleijn
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 300
Periode: Semester 1, Blok II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
140:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Bekijk hier de Engelstalige informatie over Artificial Intelligence and Neurocognition

Talen