Attention: Theory and Practice

Vakbeschrijving Attention: Theory and Practice
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6463PS021
Docent(en):
  • Prof.dr. S.T. Nieuwenhuis
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 300
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
24:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels

Talen