Developmental and Educational Psychology (IBP)

Vakbeschrijving Developmental and Educational Psychology (IBP)
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6461PS007
Docent(en):
  • Dr. H.H. Boelens
  • Dr. S. Peters
  • Dr. B. Vogelaar
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
28:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Talen