Social and Organisational Psychology (IBP)

Vakbeschrijving Social and Organisational Psychology (IBP)
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6461PS008
Docent(en):
  • Prof.dr. E. van Dijk
  • Dr. E.A.C. van Leeuwen
  • L.F. van Dillen Ph.D.
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
40:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Talen