Cognitive Psychology (IBP)

Vakbeschrijving Cognitive Psychology (IBP)
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6461PS011
Docent(en):
 • Dr. F.H. Poletiek
 • Drs. R.E. de Kleijn
 • F.J. Schous MSc
 • and various instructors
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
30:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Wel Exchange
 • Wel Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Talen