Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg

Vakbeschrijving Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 5642ISPKG
Docent(en):
  • Diversen
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Dit vak vervangt het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies voor de 2e jaars studenten die naar Sint-Petersburg gaan. Het is dus ook een Kerncurriculum vak.
De colleges worden gegeven in het Russisch Museum in Sint-Petersburg.
Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in St.Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 22-6-2017.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Arts Studies volgen.

Talen