BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies

Vakbeschrijving BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 5653V4031
Docent(en):
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 10
Niveau: 400
Periode: Semester 2, Blok III, IV
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toeganseisen

Aan het schrijven van het eindwerkstuk kan pas worden begonnen na afronding van het eerste accentcollege in de desbetreffende discipline:

 • Onderzoeksmethodologie: Geschiedenis
 • Onderzoeksmethodologie: Taalkunde
 • Onderzoeksmethodologie: Culturele Analyse

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend door de scriptiebegeleider en de tweede lezer. De omvang bedraagt 10 ECTS (10000 woorden).
Begeleiding vindt niet plaats in de maand juli.

De definitieve versie van het eindwerkstuk moet in tweevoud worden ingeleverd bij de begeleider. Daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar worden geupload in het scriptierepositorium.

Leerdoelen

In staat zijn om zelfstandig onderzoek te doen op basis van literatuur en de resultaten van dit onderzoek vast te leggen in een wetenschappelijk werkstuk.

Vaardigheden
• Problemen oplossen
• Analytisch denken
• Projectmanagement
• Verantwoordelijkheid
• Inzet
• Zelfregulering
• Schriftelijke communicatie
• Flexibiliteit
• Kritisch denken
• Creatief denken
• Integriteit

Rooster

Individuele afspraken met begeleider.

Onderwijsvorm

 • Zelfstandig onderzoek in overleg met begeleider
 • Deelname aan scriptieseminar

Toetsing

Gesprekken en eindwerkstuk (100%)

Blackboard

Er is geen blackboard cursus aanwezig.

Literatuur

In overleg met begeleider voor betreffend thema.

Aanmelden

De onderwijsadministratie schrijft je in voor je Bachelor Eindwerkstuk.

Talen