Oriëntatie Informatica en Biologie

Vakbeschrijving Oriëntatie Informatica en Biologie
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 4031IBIB3
Docent(en):
  • Dr. K.J.Wolstencroft
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 3.0
Niveau: 100
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Beschrijving

In dit vak krijg je een overzicht van de grensvlakken tussen informatica en biologie. Wat gebeurt er in de wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij op het gebied van bioinformatica en genomics? We onderzoeken dit door middel van o.a. gastcolleges, excursies, en discussie over recente wetenschappelijke publicaties. Bovendien maak je kennis met enkele veelgebruikte bioinformatica-toepassingen.

Leerdoelen

-Het krijgen van een overzicht van de vakgebieden informatica, biologie en bioinformatica
-Het leren duiden van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op deze vakgebieden
-Bekend raken met basale bioinformatica

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Talen