Categorical Data Analysis

Vakbeschrijving Categorical Data Analysis
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6464MS09
Docent(en):
  • Dr. Z. Bakk
  • G. Flore
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok I
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
30:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Talen