Research Apprenticeship Psychology

Vakbeschrijving Research Apprenticeship Psychology
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6465GDP1, 6465GCH1, 6465GCN1 or 6465GSO1
Docent(en):
  • Dr. A.C.K. van Duijvenvoorde
  • L.F. van Dillen Ph.D.
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 1 & 2, Blok I, II, III, IV
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Bekijk hier de Engelstalige informatie over Research Apprenticeship Psychology

Talen