fMRI Data and Statistics

Vakbeschrijving fMRI Data and Statistics
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6464EL30
Docent(en):
  • Prof.dr. S.A.R.B. Rombouts
  • Drs. A. Hafkemeijer
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 500
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
32:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Bekijk hier de Engelstalige informatie over fMRI Data and Statistics

Talen