Research Internship Psychology (RMSc)

Vakbeschrijving Research Internship Psychology (RMSc)
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6465..I20Y
Docent(en):
  • All Staff Members
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 20
Niveau: 600
Periode: Semester 1 / 2, Blok I, II, III, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
14:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Talen