Internship Psychology

Vakbeschrijving Internship Psychology
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6464..I10Y (10 ECTS)
Docent(en):
  • Staff members
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 10
Niveau: 600
Periode: Semester 1 / 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
15:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Bekijk hier de Engelstalige informatie over Internship Psychology.

Talen