Statistical Consulting (Psychology)

Vakbeschrijving Statistical Consulting (Psychology)
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 6464EL20
Docent(en):
  • Dr. E.M.L. Dusseldorp
  • Drs. C.J. Verduin
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
24:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Bekijk hier de Engelstalige informatie over Statistical Consulting

Talen