Literature Review & Project Proposal

Vakbeschrijving Literature Review & Project Proposal
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 4032IBLRP
Docent(en):
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 400
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Talen