Master research project

Vakbeschrijving Master research project
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 4373MRPMA
Docent(en):
Voertaal: Engels
Blackboard: Nee
EC: 40
Niveau: 600
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See also: graduation procedure

Talen